ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
สารสนเทศด้านการวิจัย

 

ประกาศสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2 ปี 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 1 ปี 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2559

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

ปี 2558

----------------------------------------------------------------------------------------


 

 
โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

------ โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ------

 
ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library Of Research Result)

เข้าใช้งานห้องสมุดวิจัย

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

kamonwan.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

  • IMG_7173.JPG
  • IMG_7174.JPG
  • IMG_7175.JPG
  • IMG_7181.JPG
  • IMG_7183.JPG
  • IMG_7185.JPG
  • IMG_7186.JPG

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์