ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ประกาศกำหนดแนวทางการพิจารณารับทุนเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

-> ประกาศแนวทางการพิจารณารับทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในต่างประเทศ

-> แบบขอรับทุน (วต.01)

-> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วต.02)

 
สารสนเทศด้านการวิจัย


 

 
เอกสารประกอบการบรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

--> นำเสนอ สรุปประกาศแนวทาง กพอ

--> คำอธิบายผลงานวิชาการและผลการสอน เพื่อขอ ผศ รศ ศ

--> นิยามคำจำกัดความประเภทผลงานวิชาการ วิจัยและอื่น ๆ

--> ตัวอย่างคำนวณการกำหนดระยะเวลาขอการขอตำแหน่ง ผศ

--> ประกาศ กพอ พ.ศ.2560

 

Login Formหัวหน้ากลุ่มงาน

kamonwan.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์