ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ คู่มือและตำรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

 
ประเมินโครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานและการสื่อสารของนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
สารสนเทศด้านการวิจัย


 

 

ประกาศสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2 ปี 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 1 ปี 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2559

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

ปี 2558

----------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Login Formหัวหน้ากลุ่มงาน

kamonwan.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์