จัดซื้อ จัดจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:35 น.

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายเมนเข้าอาคารหอพักนักศึกษา ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ คลิกที่นี้

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ฝีกซ้อมสาธารณภัยและภัยพิบัติ ตามโครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ คลิกที่นี้


ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ พร้อมเกณฑ์ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัณญาณไร้สาย (Acess Point) และ อุปกรณ์ Wireless Controller คลิกที่นี้ (ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558)

เกณฑ์ราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทาฟัน จานวน 10 ชุด) คลิกที่นี้


เกณฑ์ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบัส จานวน 2 คัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คลิกที่นี่เกณฑ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,850 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คลิกที่นี้ และ แบบ ปร.5 คลิกที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2016 เวลา 10:02 น.
 

 

 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

paisit.png

จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์