รับฟังความคิดเห็น
จำนวนผู้เช้าชม


>>ภาพกิจกรรม<<

JavaScript Slideshow Template

Slideshow image
>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<

ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ (GES Survey Online)ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสำรวจ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ไปดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


>>จัดซื้อจัดจ้าง<<

 เงื่อนไขและข้อกำหนดการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงโฉมส่วนบริการคลินิคภูมิไท โดยวิธีพิเศษ

 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงอาหารและต่อเติมโรงซ่อมพัสดุ โดยวิธีพิเศษ

 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร โดยวิธีพิเศษ

 รายงานขอความเห็นชอบขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์แพทย์ โดยวิธีพิเศษ

 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลิ้งก์เกี่ยวข้อง