ระบบสารสนเทศ


บุคลากร

สมาชิกกลุ่มงาน

1. ดร. ชมพูนุช สุภาพวานิช หัวหน้ากลุ่มงาน

2. Mr. Ganfre Pechayco วิทยาจารย์

3. นายบัลลังก์ ศรีทัน  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ตามคำสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มงาน

witest.png

จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์