ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

นางสาวณัฏฐณิชา  ฤทธิ์โต ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล The best poster award เนื่องในงานการประชุมนานาชาติในอาเซียน 2015

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

 


 

หัวหน้ากลุ่มงาน

poo.png

จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์