วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ที่อยู่: 91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร : (073) 212863

โทรสาร : (073) 213234

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา

 

งานประชาสัมพันธ์

โทร : 073212863 ต่อ 111

คลีนิกภูมิไท

โทร : 073212863 ต่อ 525

คลีนิกทันตกรรม

โทร : 073212109

กลุ่มงานบริหาร

โทร : 073212863 ต่อ 113

กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทร : 073212863 ต่อ 143

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลฯ

โทร : 073212863 ต่อ 118

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร : 073212863 ต่อ 509

กลุ่มหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทร : 073212863 ต่อ 121

หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์

โทร : 073212863 ต่อ 527

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

โทร : 073212863 ต่อ 432

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

โทร : 073212863 ต่อ 304

หลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทร : 073212863 ต่อ 211

กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โทร : 073212863 ต่อ 152

กลุ่มงานพัฒนากำลังคน

โทร : 073212863 ต่อ 153

กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โทร : 073212863 ต่อ 152

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 

 

นายศุภชัย ตาเยะ

โทรศัพท์ : 091-309-5146

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายมะวี เจะโด

โทรศัพท์ : 084-069-2035

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.