บทบาทหน้าที่

 

 

(1) งานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

(2) งานติดตามประเมินผล

(3) งานวิเทศสัมพันธ์

(4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


หัวหน้ากลุ่มงาน

piriya2.pngขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Template  Valid XHTML and CSS.