กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

- แบบสอบถามเพื่อการวิจัย พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- แบบสอบถามความสามารถในศตวรรษที่ 21 ด้าน IT

- ลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา (ผ่านระบบออนไลน์)

- ใบลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องการจัดงาน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2559

ประกาศ เชิญร่วมกิจกรรม 5 ส ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

  Joomla templates