กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องการจัดงาน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2559

ประกาศ เชิญร่วมกิจกรรม 5 ส ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

  Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง