กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบก.รุ่นที่ 33

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบก. รุ่นที่ 33 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- Sefl assessment (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 1

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 2

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

- เอกสารดาวน์โหลด

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอประกาศ ยกเลิก โครงการประชุมฯ เนื่องด้วยมียอดผู้สมัครไม่ครบตามที่เราได้ระบุไว้ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับทุกท่านที่สมัครมาแล้ว

- หนังสือประชาสัมพันธ์ยกเลิกโครงการประชุมฯ

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

ใบขอประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ตรวจสอบรายชื่อ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

- เรียนนายแพทย์

- แบบเสนอโครงการ

- กำหนดการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

------------------------------------------------------------------------------

 

นื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดจะเปิดรับสมัครรอบสองอีกครั้ง เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป (จัดอบรมในวันที่ 16-18 พ.ย. 2561)


- สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

- เรียนนายแพทย์

- แบบเสนอโครงการ

- กำหนดการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

------------------------------------------------------------------------------

- สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

- รายละเอียดโครงการ

* หมดเขตส่งผลงานคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินดีเด่น วันที่ 30 กันยายน 2561

* หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "เจ้าพนักงานฉูกเฉินการแพทย์ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

- ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1

- ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2

- หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

- ตารางการอบรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- folio no.1 - 2

- ตรวจสอบรายชื่อ

** ส่งเอกสารนำเสนอหัวข้อ “วิชาการ 5 นาที” โดยพิมพ์ ขนาด A4 16 Poin 1 หน้ากระดาษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่น28  ปี 61 วสส.ยะลา

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่น28  ปี 61 วสส.ยะลา

- folio no.1

- ตารางการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสาธารณสุข ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง (เปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม <<คลิีก>>

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

- สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

- ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ <<คลิีก>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

- หนังสือเชิญ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

- หนังสือเชิญ (เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

- หนังสือเชิญ (ทั่วไป)


 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (อัพเดท 11 เม.ย. 2561)

หนังสือรายละเอียดโครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

* ระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถคลิ้กตามลิงค์นี้

- สมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

 

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริการธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย (คัดเลือกทุนอบรมฟรี 6 ทุน)

- หนังสือประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

โครงการอบรมระยะสั้น "หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง)" และ "หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง)"

- หนังสือขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

 

โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 18 –  24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ WORD

ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ PDF

- บัญชีรายชื่อ

- folio 1 และ 2

- หนังสือเรียน นายแพทย์สาธาธาณสุขจังหวัด

- รายละเอียดโครงการ

- ตารางการอบรม

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital nurse) ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

- ตารางการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ณ  โรงแรมเอเชี่ยน  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่น 27

- ใบตอบรับเข้าอบรม

- ตารางการอบรม

- Folio 1

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น 31

- ใบตอบรับเข้าอบรม

- Folio 1 และ Folio 2

- ตารางการอบรม

- รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมดาหลาวิลล์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560

- หนังสือเชิญโครงการอบรม

- ใบตอบรับเข้าอบรม

- รายชื่อสาธารณสุขอำเภอ

- ตารางโครงการอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

- ไฟล์นำเสนอผลงานวิชาการ

- เอกสารวิทยากรบรรยาย

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต (ขยายเวลารับสมัคร อัตราค่าลงทะเบียน 3,800 บาท ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559) สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ

- กำหนดการและเกณฑ์การตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ

- รายชื่อผู้เข้าอมรม

- ข้อมูลสำรองห้องพักเดี่ยว

- ข้อมูลสำรองห้องพักคู่

- ข้อมูลสำรองห้องพักสามคน

- ข้อมูลไม่สำรองห้องพัก

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

- ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักสูตรอบรม 7 หลักสูตร ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครอบรมออนไลน์ คลิกเลือกหลักสูตร)

1. หลักสูตรพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560

2. หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

3. หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560

4. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560

5. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

6. หลักสูตรการวิเคราะห์งาน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

7. หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ :

- ทุกหลักสูตรรับจำนวน 50 คนเท่านั้น

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง25คน ผู้จัดขอยกเลิกการจัดอบรมและโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ

โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สมัครอบรมรมออนไลน์ได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการสำรองห้องพัก


- ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ


รายชื่อผู้เข้าอมรม


ข้อมูลสำรองห้องพักเดี่ยว


ข้อมูลสำรองห้องพักคู่


ข้อมูลสำรองห้องพักสามคน


ข้อมูลไม่สำรองห้องพัก

 

โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัตรการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115 ชั่วโมง) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-29 มีนาคม 2560 จัดโดยศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สมัครอบรมรมออนไลน์ได้ที่นี่

โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 6 –  17 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา

- โครงการสัมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

- รายละเอียดโครงการ

- ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

- ใบ Folio 1 และ Folio 2

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (อัพเดทล่าสุด)

 

โครงการอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-115 ชั่วโมง)

ปีงบประมาณ 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560

- รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560

- หนังสือประชาสัมพันธ์

 

โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง (กรมอนามัย)

ระหว่างวันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

  Joomla templates