กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรายชื่องานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

- รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งวิทยาจารย์

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งวิทยาจารย์

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งวิทยาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเลือกเพื่อรับย้าย / โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วิจัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วิจัย)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วิจัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์การประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธ.ค.  2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา อัตราจ้าง 10,200 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2560 สามารถมาสมัครได้ที่อาคารอำนวยการ ห้องบริหารงานทั่วไป ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศเรื่อง การสมัครสอบและกำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

- เรียนนายแพทย์สาธารณสุข

- เรียนผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา

- กำหนดการสมัครและจัดสอบ

- แบบฟอร์มการสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจำหน่ายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 –20 พฤษภาคม 2560 รับใบสมัครได้ที่ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่.. ใบสมัครพนักงานจำหน่ายสินค้า

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับ/โอนย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันทีบัดนี้ - 31 มี.ค 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับย้าย/โอน มารับราชการในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- รายละเอียด

- ใบสมัครเพื่อรับย้าย / โอนข้าราชการ

- เอกสารประกอบการคัดเลือก

- แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยาจารย์

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งวิทยาจารย์

  Joomla templates