กลุ่มงานต่างๆ


 

โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 18 –  24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ WORD

ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ PDF

- บัญชีรายชื่อ

- folio 1 และ 2

- หนังสือเรียน นายแพทย์สาธาธาณสุขจังหวัด

- รายละเอียดโครงการ

- ตารางการอบรม

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริการธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย (คัดเลือกทุนอบรมฟรี 6 ทุน)

- หนังสือประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

โครงการอบรมระยะสั้น "หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง)" และ "หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง)"

- หนังสือขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new2.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง