กลุ่มงานต่างๆ


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

- หนังสือรายละเอียดโครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

* ระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถคลิ้กตามลิงค์นี้

- สมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

- รายชื่อห้องพัก

- สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

- เอกสารโครงการ

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริการธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการในธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย (คัดเลือกทุนอบรมฟรี 6 ทุน)

- หนังสือประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

โครงการอบรมระยะสั้น "หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง)" และ "หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง)"

- หนังสือขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัคร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการอบรมระยะสั้น

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์การประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธ.ค.  2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง