กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

- ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักสูตรอบรม 7 หลักสูตร ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครอบรมออนไลน์ คลิกเลือกหลักสูตร)

1. หลักสูตรพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560

2. หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

3. หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560

4. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560

5. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

6. หลักสูตรการวิเคราะห์งาน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

7. หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ :

- ทุกหลักสูตรรับจำนวน 50 คนเท่านั้น

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง25คน ผู้จัดขอยกเลิกการจัดอบรมและโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

โครงอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ

โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สมัครอบรมรมออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่

- โควตาจังหวัดยะลา

- โควตาปัตตานี

- โควตานราธิวาส

เรื่อง กำหนดการและแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับ/โอนย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันทีบัดนี้ - 31 มี.ค 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับย้าย/โอน มารับราชการในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- รายละเอียด

- ใบสมัครเพื่อรับย้าย / โอนข้าราชการ

- เอกสารประกอบการคัดเลือก

- แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยาจารย์

อ่านเพิ่มเติม...
 

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายเมนเข้าอาคารหอพักนักศึกษา 10 ชั้น โดยวิธีพิเศษ

 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new2.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง