กลุ่มงานต่างๆ


 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสาธารณสุข ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

- สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

- หนังสือเชิญ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

- หนังสือเชิญ (เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

- หนังสือเชิญ (ทั่วไป)


 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

- หนังสือรายละเอียดโครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

* ระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถคลิ้กตามลิงค์นี้

- สมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วิจัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง