กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital nurse) ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต (ขยายเวลารับสมัคร อัตราค่าลงทะเบียน 3,800 บาท ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559) สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ


- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

- ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

หลักสูตรอบรม 7 หลักสูตร ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สมัครอบรมออนไลน์ คลิกเลือกหลักสูตร)

1. หลักสูตรพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560

2. หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

3. หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560

4. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560

5. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

6. หลักสูตรการวิเคราะห์งาน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

7. หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ :

- ทุกหลักสูตรรับจำนวน 50 คนเท่านั้น

- กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง25คน ผู้จัดขอยกเลิกการจัดอบรมและโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ

โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สมัครอบรมรมออนไลน์ได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการสำรองห้องพัก


- ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ


รายชื่อผู้เข้าอมรม


ข้อมูลสำรองห้องพักเดี่ยว


ข้อมูลสำรองห้องพักคู่


ข้อมูลสำรองห้องพักสามคน


ข้อมูลไม่สำรองห้องพัก

 

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2560

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions)

- สมัครผ่านระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่....


อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new2.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง