ปฏิทินกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ


-----------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) งานวางแผน จัดหา และ พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต

(2) งานบริหารจัดการระบบเครือข่าย (ไฟร์วอลล์ระบบแสดงตัวตนระบบ WIFIฯลฯ)

(3) งานบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายสำหรับการให้บริการในระบบต่างๆของวิทยาลัย

(4) งานซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต

(5) งานให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา การใช้งานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และระบบเครือข่าย

(6) งานดูแลและควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(7) งานวางแผน จัดหา สื่อ โสตทัศนูปกรณ์

(8) งานตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สื่อ โสตทัศนูปกรณ์

(9) งานบริการ ยืม-คืน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์

(10) งานบริการ ถ่ายภาพนิ่ง และ วีดีโอ

(11) งานตัดต่อวีดีโอ

(12) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

No images

จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์