สถิติงานซ่อมและบริการ
รายการงานซ่อมและบริการ


รายงานงานซ่อมและบริการ ที่ยังไม่ดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม
316
  นายศุภโชค ดำราษฎร์
อุปกรณ์เครื่องเสียง
ไมโครโฟน ห้องบรรยาย 2 อาคารทันตกรรม ติดๆ ดับๆ
17 ต.ค. 2561
รอดำเนินการ
315
  นางสาวซูฮัยลา สะมะแอ
ตรวจสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จอดำ เปิดเครื่องใหม่แล้วไม่ดีขึ้น
17 ต.ค. 2561
รอดำเนินการ
314
  นายลุกมาน มะรานอ
เซตเครื่องเสียง/คอมพิวเตอร์ห้องประชุม
จัดกิจกกรมบรรยาย เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย อ.สุชาติ สังแก้ว วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น. จึงขอใช้โปรเจคเตอร์ / เครื่องเสียง / ช่างถ่ายภาพ ในวันและเวลาดังกล่าว
16 ต.ค. 2561
รอดำเนินการ
313
  นางสาวธินาโรส มูดอ
อื่น ๆ
ลงเว็ปไซต์นักศึกษาที่ได้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้สูงสุด3 ลำดับแรก
16 ต.ค. 2561
รอดำเนินการ
312
  นางสาวนิซาลีฮะห์ เจ๊ะอาลี
ออกแบบสื่อต่างๆ
ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาชีพสาธารณสุข
12 ต.ค. 2561
รอดำเนินการ
308
  นางสาวกัลยา แก้วดี
ออกแบบสื่อต่างๆ
ออกแบบปกรายงานสินทรัพย์วิทยาลัยฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
24 ก.ย. 2561
รอดำเนินการ


รายงานงานซ่อมและบริการ กำลังดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม