สถิติงานซ่อมและบริการ
รายการงานซ่อมและบริการ


รายงานงานซ่อมและบริการ ที่ยังไม่ดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม
244
  นางสาววลัยกร ตันพาณิชรัตนกุล
อื่น ๆ
เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ เครื่อง GFMIS
14 มิ.ย. 2561
รอดำเนินการ
243
  นางสาวอามาณีย์ เฮงตาแกะ
ถ่ายวิดีโอ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ 2 -ขอบคุณค่ะ-
13 มิ.ย. 2561
รอดำเนินการ
242
  นางสาวอามาณีย์ เฮงตาแกะ
ถ่ายรูป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ 2 -ขอบคุณค่ะ-
13 มิ.ย. 2561
รอดำเนินการ
241
  นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์มาศ
ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โปรแกรมสำนักงานไม่ครบ Floor 6 com 42
13 มิ.ย. 2561
รอดำเนินการ
240
  นางสาวจามรี สอนบุตร
ตรวจสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ใช้งานไม่ได้
12 มิ.ย. 2561
รอดำเนินการ


รายงานงานซ่อมและบริการ กำลังดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม
237
  นางสาวแวรอฮานา ดะสะอิ
ตรวจสอบ/ติดตั้งโปรเจคเตอร์
ตรวจสอบโปรเจ็คเตอร์ และขอช่างภาพงาน ประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2561 วันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
1   มิ.ย.   2561
กำลังดำเนินการ
226
  นายศุภโชค ดำราษฎร์
ตรวจสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สวิตเปิดปิดของเต้าเสียบปลั๊กสามตาห้องบรรยาย 1 อาคารทันตกรรมที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เสีย ไม่สามารถปิดได้ และปลั๊กบางอันหลวมหลุดง่าย(สีดำอันใหญ่ที่สุด) ไม่แน่นกับเต้าเสียบ
11   พ.ค.   2561
กำลังดำเนินการ
218
  นางสาวอัสมาอ์ อาแซ
อื่น ๆ
ฉากโปรเจคเตอร์ชำรุด ห้องเรียนแพทย์แผนไทย ปี 2
26   เม.ย.   2561
กำลังดำเนินการ