• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ชั้น 5 ห้อง 6522 เลขที่ 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร. 073212863 ต่อ 131

โทรสาร. 073213234

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุคลากรประจำสำนักงาน/ผู้ดูแลระบบ : นายนาอีม นิมะ