ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจกู้ชีพวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจกู้ชีพ" วันที่ 16 กัยยายน 2558 (42)
โครงการอบรมหลักสุตรผุ้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR 40 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1โครงการอบรมหลักสุตรผุ้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR 40 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 (18)
พิธีเปิดโครงการอบรม EMT-B หลักสูตร 115 ชั่วโมง รุ่น 2 พิธีเปิดโครงการอบรม EMT-B หลักสูตร 115 ชั่วโมง รุ่น 2  (8)
โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPRรุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจ ให้แก่ อสม. โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPRรุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจ ให้แก่ อสม.  (6)
โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPR รุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจให้แก่ อสม.บ้านท่าสาปโครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPR รุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจให้แก่ อสม.บ้านท่าสาป (4)
โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPRรุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจให้แก่บุคลากร ศชต. โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPRรุ่นที่1 ฝึกการปั้มหัวใจให้แก่บุคลากร ศชต.  (6)
โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPR รุ่นที่1 โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPR รุ่นที่1  (8)
อบรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(อาสากู้ชีพ) อบรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(อาสากู้ชีพ)  (6)
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ EMT-B 115 ชั่วโมง พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ EMT-B 115 ชั่วโมง  (7)
พิธีเปิดโครงการ EMT-B (115 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557พิธีเปิดโครงการ EMT-B (115 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 (10)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพระราชพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพระราชพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน  (17)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ (14)
โครงการวิชาการ EMT “งานการแพทย์ฉุกเฉินไทยกับสถานการณ์ความรุนแรง” ปี 2557โครงการวิชาการ EMT “งานการแพทย์ฉุกเฉินไทยกับสถานการณ์ความรุนแรง” ปี 2557 (39)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านฉุกเฉินสำหรับบุคลากรวสส.ยะลา รุ่น 2 วันที่ 29-30 มิ.ย.58โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านฉุกเฉินสำหรับบุคลากรวสส.ยะลา รุ่น 2 วันที่ 29-30 มิ.ย.58 (65)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านฉุกเฉินสำหรับบุคลากรวสส.ยะลา รุ่น 1  วันที่ 18 - 19 มิ.ย.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านฉุกเฉินสำหรับบุคลากรวสส.ยะลา รุ่น 1 วันที่ 18 - 19 มิ.ย.58  (28)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา (12)
คุณฝันดี จรรยาธนากร (คุณใหญ่) ตัวแทน กลุ่ม คุณฝันดี จรรยาธนากร (คุณใหญ่) ตัวแทน กลุ่ม "ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" เป็นตัวแทน มอบ สัญลักษณ์ "ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"  (14)
กลุ่มงานฉุกเฉินการแพทย์ออกบริการให้ความรู้ ในโครงการ กลุ่มงานฉุกเฉินการแพทย์ออกบริการให้ความรู้ ในโครงการ "วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจกู้ชีพ" (10)
กลุ่มงานฉุกเฉินการแพทย์ออกบริการให้ความรู้ ในโครงการ กลุ่มงานฉุกเฉินการแพทย์ออกบริการให้ความรู้ ในโครงการ "วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจกู้ชีพ" (15)
พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ภาคทฤษฎี)พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ภาคทฤษฎี) (82)
 
Powered by Phoca Gallery

หัวหน้าศูนย์ฯ

dew1 copy.pngขับเคลื่อนโดย Excellence Center of Emergency Medical Service in Violence situation Designed by: premium drupal templates ThemZa  Valid