นักศึกษา รุ่นที่ 2
นักศึกษา รุ่นที่ 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 29 June 2015 12:46

 

รายชื่อนักศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดยะลา

 


 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 2

 

รหัสประจำตัว

ชื่อ สกุล

ประเภทโควตา

โควตา

571225001

นส.

กมลรัตน์  จินา

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225002

นส.

จิราวรรณ  มานะชำนิ

ทั่วไป

สงขลา

571225003

นส.

จุฑารัตน์  คงเมฆ

สอ.เฉลิมพระเกียรติ

สงขลา

571225004

นส.

ชลธิชา  เบ็ญฮาหมาด

ทั่วไป

สตูล

571225005

นส.

ชุติมา  ซังทราสิต

ทั่วไป

พัทลุง

571225006

นส.

ซูมัยยะห์  สะมะแอ

บุตรอสม.

นราธิวาส

571225007

นส.

ไซนับ  แวดอเลาะ

บุตรอสม.

ปัตตานี

571225008

นส.

ญามีล๊ะ  หลงสมัน

ทั่วไป

สตูล

571225009

นาย

ฐิติ  หนูราช

บุตรอสม.

สงขลา

571225010

นาย

ณฐพงศ์   คงใหม่

ทั่วไป

พัทลุง

571225011

นาย

นนทกรเพชรเรือนทอง

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225012

นส.

นัจยวาร์โต๊ะประดู่

บุตร อสม.

สตูล

571225013

นส.

นิอัสมา  สือนิ

ทั่วไป

ยะลา

571225014

นส.

นุรรัยมีย์  แยบคาย

ทั่วไป

สตูล

571225015

นส.

เบญจวรรณสุวรรณโชติ

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225016

นส.

เปรมฤดีหีมซา

ทั่วไป

สงขลา

571225017

นส.

พิมพ์พจีแสงมณี

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225018

นส.

มะลิฟ้า คงธนาไพบูลย์

ทั่วไป

สงขลา

571225019

นส.

มุสลีฮา  มะแซ

สมเด็จย่า

นราธิวาส

571225020

นส.

ยุสณี  ไอซอ

ทั่วไป

ยะลา

571225021

นส.

รุสมีย๊ะ   การีอูมา

บุตร อสม.

ยะลา

571225022

นส.

เรณุภา อนงค์

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225023

นส.

โรซีต้า หมัดสมัน

ทั่วไป

สงขลา

571225024

นส.

โรวีนา  หมาดบากา

ทั่วไป

สตูล

571225025

นาย

ลุกมาน  มะรานอ

อาจารย์

ยะลา

571225026

นส.

วจีวรรณ   พัฒโน

ทั่วไป

นครศรีธรรมราช

571225027

นส.

วรานันท์ สง่าบ้านโคก

ทั่วไป

สตูล

571225028

นส.

วิลาวัณย์  สุขไกร

บุตร อสม.

พัทลุง

571225029

นาย

ศรันย์  หมินโฉ๊ะ

ทั่วไป

สตูล

571225030

นส.

สิตานันท์   หวันเก

ทั่วไป

สตูล

571225031

นส.

สุธารัตน์  บุญแก้ว

บุตร อสม.

นครศรีธรรมราช

571225032

นส.

สุไรยา  หมานระโต๊ะ

ทั่วไป

สงขลา

571225033

นส.

อรนันท์  สังข์นุ้ย

ทั่วไป

พัทลุง

571225034

นส.

อริสา  จันทร์คง

ทั่วไป

สตูล

571225035

นส.

อัสมา  มาราสา

ทั่วไป

สตูล

571225036

นส.

อัสมา   หวดด้าหละ

ทั่วไป

พัทลุง

571225037

นส.

อาดีลลา  สามะอิ

สมเด็จย่า

ยะลา

571225038

นส.

อานีดา  ดือราแม

ทั่วไป

ยะลา

571225039

นส.

อามีนา  ปะดุกา

ทั่วไป

สตูล

571225040

นาย

อาลีอัซการดา ราเซะ

อาจารย์

ยะลา

571225041

นส.

อุมัยรี  หมาดหนุด

ทั่วไป

พัทลุง

571225042

นส.

ฮามีซะห์  อาแว

ทั่วไป

นราธิวาส

571225043

นส.

ฮารีซะห์   คอแล

ทั่วไป

ยะลา

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 July 2015 13:22
 


ค้นหา

นาฬิกา

ปฏิทิน

June 2019
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930