ปฏิทินกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
นางสาวณัฏฐณิชา  ฤทธิ์โต ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล The best poster award เนื่องในงานการประชุมนานาชาติในอาเซียน 2015
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

 

 

 

จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ระบบสารสนเทศ